എന്‍റെ നേരംപോക്കുകാര്‍!!

Monday, February 15, 2016

ഭ്രാന്ത്

അല്ലയോ സുന്ദരികളെ..!
നിങ്ങളുടെ കാമുകന്‍ യാത്രകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കലാകാരനാണേങ്കില്‍, തീര്‍ച്ചയായും അയാള്‍ ഒരു ഭ്രാന്തനുമായിരിക്കും!

അയാള്‍ നിങ്ങളെ ഭ്രാന്തമായി ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും
ഭ്രാന്തമായി ചുംബിക്കുകയും ഭ്രാന്തമായി തന്നെ ഭോഗിക്കുകയും ചെയ്തെന്നിരിക്കും..

അയാള്‍ ഒരു ചിത്രകാരനെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഒരു കാന്‍വാസെന്നപോലെ പെരുമാറുകയും
തന്‍റെ വിരലുകള്‍കൊണ്ട്‌ സദാ ഭ്രാന്തമായി വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും..

ഇനി അയാളൊരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ അയാള്‍ക്കു മുന്നില്‍ അതിമനോഹരമായ ഗിറ്റാര്‍ തന്നെയായിരിക്കും!
സാന്ദ്രമായ, ഭ്രാന്തന്‍ ഈണങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുവാന്‍ ഭ്രാന്തമായി തന്നെ തന്ത്രികളെ ഒരുക്കികൊള്‍ക!

അയാളൊരു എഴുത്തുകാരനെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ എത്ര ഭ്രാന്തമായെഴുതിയിട്ടും തീരാത്ത ഒരു നോവലാകാതെ വയ്യ!
അവസാനവരികള്‍ ഒരിക്കലും വന്നു ചേരരുതേയെന്നു നിങ്ങള്‍ ഭ്രാന്തമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടെയിരിക്കും.. (ശരിക്കും!)

അയാളുടെ ചുണ്ടുകള്‍ നിങ്ങളുടെ പിന്‍കഴുത്തില്‍ നിന്നും വിടര്‍ന്ന കണ്ണുകളിലേക്കും തിരിച്ചും തീവണ്ടിപാതകള്‍ തീര്‍ത്തുകൊണ്ടിരിക്കും..
വിരലുകളെ സൂക്ഷിക്കുക!
അവ അരക്കെട്ടുകളില്‍ നിന്നും താഴേക്ക് പുതിയവഴികള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും!
കാരണം അയാള്‍ യാത്രകളെ അത്ര ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്നു!!

അല്ലയോ സുന്ദരികളെ,
നിങ്ങളുടെ ഭ്രാന്തനായ കാമുകന്‍റെ ഭ്രാന്തുകളെ നിങ്ങളും തിരിച്ചു ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നിങ്ങളൊരു ഭ്രാന്തിയായ കാമുകിയുമായിരിക്കണം!
(ഹാ! അതെന്തൊരു ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും!)

നിയന്ത്രണാതീതമായി അധികരിച്ചു വരുന്ന ഭ്രാന്തന്‍ പ്രണയത്തെ നിങ്ങള് തള്ളി പറഞ്ഞുവെന്നുതന്നെ കരുതുക..
അവന്‍റെ ഭ്രാന്തുകള്‍ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഭ്രാന്തമായി പിന്തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും! (ശരിക്കും അതെന്തൊരു ഭ്രാന്തായിരിക്കും!)

സുന്ദരികളെ!
നിങ്ങള്‍ സ്വയം ഭ്രാന്തിയല്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കില്‍
നിങ്ങള്‍ പ്രണയിക്കുന്നവന്‍ യാത്രകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തന്‍ കലാകാരനാകാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്ക!
(അല്ലെങ്കില്‍ വല്ലാത്തൊരു ഭ്രാന്തന്‍ യാത്രയ്ക്ക് സജ്ജയാകുക!)

5 comments: